Zapraszamy wszystkich chÍtnych na kurs PRAWA JAZDY KAT "A1, A i B"

  1. Szkolenia podstawowe
  • szkolenia indywidualne "B" (30 godzin teorii + 30 godzin jazdy)
  • szkolenia indywidualne "A" (30 godzin teorii + 20 godzin jazdy)
  • szkolenia grupowe

2. Szkolenia dodatkowe

(po 3 krotnym nie zdaniu egzaminu)
  • praktyczne (min 5 godzin)
  • teoretyczne (min 10 godzin)